Cloth washing material
Pokazuje sposób prania w tradycyjny ręczny sposób.
Uczy cierpliwości i logicznej kolejności zadań.
Pozwala ćwiczyć kontrolę ruchu i koordynacje ręka-oko.