Metoda Montessori „działa’maria montessori„dla każdego dziecka. Nie „działa” ona jednak w przypadku każdego rodzica.

Maria Montessori