Jezioro Grabowskie – jezioro w Warszawie, w dzielnicy Ursynów o powierzchni ponad 2 ha.

Położenie

Jezioro leży po lewej stronie Wisły, w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, w rejonie osiedla Grabów niedaleko przedszkola ilovmontessori. Jezioro zasilane jest poprzez Kanał Grabowski, który również wypływa z jeziora i jest jednym z dopływów Potoku Służewieckiego.

Przyroda 

Jezioro wraz z Kanałem Grabowskim stanowi lokalny korytarz ekologiczny. Zgodnie z badaniem z 2004 roku na terenie zbiornika wodnego i w jego okolicach stwierdzono występowanie takich gatunków ptaków jak: perkozek, perkoz rdzawoszyi, łabędź niemy, głowienka, czernica, wodnik, łyska, sieweczka rzeczna, czajka ikaczka krzyżówka.

Ogółem stwierdzono występowanie na terenie Jeziora Grabowskiego 48 gatunków ptaków, z czego 13 lęgowych i 6 prawdopodobnie lęgowych.

Zgodnie z ekspertyzą hydrologiczno-przyrodniczą z 2004 roku na terenie Jeziora Grabowskiego stwierdzono występowanie 60 gatunków pierwotniaków i fauny bezkręgowej, w tym jednego gatunku chronionego – skójki malarskiej. Wśród ryb, naliczono 14 gatunków, najliczniejszym gatunkiem był karaś. Stwierdzono także występowanie 6 gatunków płazów (kumak nizinny, traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba trawna, żaba jeziorkowa i żaba wodna) i 4 gatunków ssaków (piżmak, mysz polna, mysz domowa, nornica ruda).

Wśród roślin wokół zbiornika wodnego dominującym gatunkiem jest pałka wąskolistna. Rosną tu także następujące gatunki: pałka szerokolistna, mozga trzcinowata iwierzba szara, poza tym: kosaciec żółty, sitowie leśne i przytulia błotna. Znacznie mniejsze obszary zajmują płaty zarośli wierzby wiciowej, nielicznie rośnie tu takżewierzba krucha i topola biała.

za wiki