„To co dorośli nazywają zabawą, dla dziecka jest pracą jego rąk i umysłu.” – Maria Montessori

Montessori classroom art corner indyvidual work

Kącik artystyczny

Montessori sensorial trinomial cube indyvidual work

Montessori, materiał sensoryczny – kostka trójmianowa

Montessori art corner indyvidual work

Montessori kącik plastyczny

Montessori math indyvidual work

Montessori matematyka, gra w znaczki

Montessori math indyvidual work

Montessori matematyka, utrwalanie pojęcia ilości