Szkoły Montessori na całym świecie są doceniane za swoją koncepcję wolności. Nie tylko za ich zdolności do nauczania dzieci pojęcia wolności, ale także w ich zdolności do umożliwienia dzieciom wolności uczenia się.

W przeciwieństwie do tradycyjnych szkół, sposób, w jaki tworzy się środowisko przygotowane przez Montessori, pozwala dzieciom kierować się własnymi zainteresowaniami. Jeśli na przykład interesują się językiem, geografią lub praktycznymi zajęciami życiowymi, mogą poświęcić cały dzień na własne poszukiwania. Oczywiście jest to jedna strona historii wolności.

Drugą stroną tej historii, najbardziej przekonującą w naszych ocenach, jest zdolność dziecka do rozwijania wolności potrzebnej do rozwijania własnej odwagi i pewności w myśleniu. Wolność samodzielnego myślenia. Szkoły Montessori nie uczą wolności, dają dzieciom możliwość rozwijania własnej wolności myśli. Dla nas nie ma nic ważniejszego niż to, aby dziecko nauczyło się wierzyć we własne możliwości, dzięki wolności uczenia się.