„The child should live in an environment of beauty.”
Maria Montessori

Piękny materiał w naszej klasie Ilovemontessori wykonany przez miss Julię.