Dziś w Ilovemontessori dzieci tworzyły biom. W słoiku odwzorowaliśmy krajobraz pustynny.