Pomagamy przygotować Wasze dzieci do nauki w szkole i późniejszego życia, korzystając z metody Marii Montessori. Tutaj każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Wybiera zadania, do których jest już gotowe. Może doskonalić już opanowane umiejętności lub podejmować nowe wyzwania. Swobodnie wybiera rodzaj i miejsce pracy, może ćwiczyć samodzielnie lub w małej grupie. “Montessori work” to czas, kiedy dzieci uczą się koncentracji na zadaniu, organizacji pracy i współdziałania. Są zachęcane do doprowadzenia zadań do końca. Oprócz wspaniałego programu nauczania metoda Montessori to:

Równowaga

Dzieci w I Love Montessori przebywają w grupach mieszanych wiekowo. Dzięki temu wytwarza się naturalne środowisko, takie jak poza przedszkolem. Młodsze dzieci czerpią inspiracje i uczą się od starszych, a starsze rozwijają naturalne zaangażowanie, opiekuńczość i utrwalają zdobytą już wiedzę. Tak powstaje społeczność, w której dzieci się rozwijają, aktywnie się wspierając i pomagając sobie nawzajem. Otoczenie dzieci jest uporządkowane i estetyczne, każdy przedmiot ma swoje miejsce – to uczy porządku, a powtarzalność i konsekwencja rodzą poczucie bezpieczeństwa i harmonię.

Pewność siebie

Dzieci chłoną świat, poznają otoczenie za pomocą wszystkich zmysłów i jest to percepcja bezkrytyczna. Dziecko rejestruje wszystkie wrażenia, a nauka odbywa się nieświadomie i mimowolnie. Dlatego bardzo ważne jest to, z kim i w jakim otoczeniu dziecko przebywa, kiedy nie jest pod opieką rodziców. Nauczyciele w I Love Montessori traktują każde dziecko z miłością i szacunkiem, nie krytykują, nie poprawiają, ale pokazują. Dzieci pracują indywidualnie, dzięki czemu nie ma między nimi współzawodnictwa i porównywania. Bycie samodzielnym – dzięki zachętom i środowisku dostosowanemu tak, by dzieci mogły prawie wszystko zrobić same – pozwala na rozwijanie poczucia własnej wartości. Każdy cieszy się z własnych osiągnięć, jest samodzielny i uczy się podejmowania decyzji w taki sposób, by być z siebie dumnym.

Naturalność

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko może zaangażować ręce, umysł i zmysły. Wszystko jest w zasięgu jego ręki i nic nie zagraża jego bezpieczeństwu. Nauka (zabawa) opiera się na specjalnie opracowanych i uporządkowanych tematycznie pomocach edukacyjno-rozwojowych. Dziecko samo decyduje, z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, jedynie pokazuje, wspiera w samodzielności. Obserwuje dziecko, podąża za nim, pomaga, kiedy dziecko tego potrzebuje, ale nie wyręcza.

Indywidualność

Każde dziecko ma najlepszy dla siebie okres na naukę liter, liczenie, poznawanie środowiska. Trzeba tylko stworzyć im odpowiednie warunki, by mogły podążać za swoimi zainteresowaniami. Wtedy będą uczyć się chętnie i bez wysiłku. W I Love Montessori dzieci wybierają to czym będą się zajmować, miejsca w którym chcą rozwiązywać zadanie, decydują ile czasu chcą na to poświęcić i czy samodzielnie czy w grupie. Jednocześnie są bardzo jasne zasady: zawsze trzeba odłożyć przedmioty na ich miejsce, szanować innych i nie przeszkadzać kolegom w zadaniach.

Radość z nauki

Dzieci kochają pracować, fascynują je narzędzia i przedmioty, których dorośli mogą używać na co dzień. Dlatego w I Love Montessori dzieci same przygotowują śniadania, uprawiają prawdziwy ogródek, mają możliwość zrobienia prania. Zaskoczą Cię któregoś dnia, kiedy pobiegną po zmiotkę i szufelkę z powodu rozkruszonego ciasteczka. Dzieci kochają się uczyć, przechodzą przez różne etapy zainteresowań. Oddzielne strefy do ćwiczenia życia praktycznego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej oraz nauki biologii i geografii wyposażone są w materiały dydaktyczne Montessori, tworzące logiczną całość.